Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ prijal vhodné technické opatrenia (napr. zabezpečenie heslami, autentifikáciou, šifrovaním) a organizačné opatrenia (napr. obmedzenie prístupu tretích strán na minimum) k zabezpečeniu osobných údajov.
Osobnými údajmi sa rozumejú dáta pomocou, ktorých je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Všetky dotknuté osoby majú vzhľadom k spracovávaným osobným údajom právo:

  • vyžadovať prístup k nim, prípadne získať ich kópiu
  • na opravu, obmedzenie alebo výmaz
  • na prenositeľnosť k inému správcovi
  • vzniesť námietky o ich spracovávaní
  • podať sťažnosť v prípade pochybností na ÚOOÚ

Technické a bezpečnostné zabezpečenie webovej stránky poskytuje tretia strana, ktorá vystupuje v pozícii spracovateľa osobných údajov a Prevádzkovateľ s ňou má uzavretú spracovateľskú zmluvu:

  • Netlify Inc., California - USA, zastúpená VeraSafe Ireland Ltd., Írsko

Prevádzkovateľ na Webe používa súbory cookies. Iné ako nevyhnutné cookies sú používané len s vašim súhlasom.
Tieto podmienky ochrany osobných údajov sú platné od 26. januára 2022 (v1.3).

Začnite chudnúť s Oxotrin-om


Kúpiť tabletky na chudnutie Oxotrin

Back to Top